พึงจำไว้ว่า ไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกต้อยต่ำได้โดยปราศจากความยิมยอมจากคุณ

พึงจำไว้ว่า ไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกต้อยต่ำได้โดยปราศจากความยิมยอมจากคุณ
พึงจำไว้ว่า ไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกต้อยต่ำได้โดยปราศจากความยิมยอมจากคุณ
Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com