อย่าประเมินวันแต่ละวันจากสิ่งที่เราเก็บเกี่ยว แต่จงประเมินจากเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะ

อย่าประเมินวันแต่ละวันจากสิ่งที่เราเก็บเกี่ยว แต่จงประเมินจากเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะ
อย่าประเมินวันแต่ละวันจากสิ่งที่เราเก็บเกี่ยว แต่จงประเมินจากเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะ
Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com