ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ…การไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย คือ…ความล้มเหลว

ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ...การไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย คือ...ความล้มเหลว
ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ…การไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย และการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย คือ…ความล้มเหลว
Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com