คุณไม่สามารถสร้างองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาได้ หากขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตัวคุณเอง

คุณไม่สามารถสร้างองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาได้ หากขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตัวคุณเอง
คุณไม่สามารถสร้างองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาได้ หากขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตัวคุณเอง
Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com