การที่จะเป็นหนึ่งเดียว โดยที่หาใครมาแทนไม่ได้ คุณต้องทำตัวเองให้ต่างจากคนอื่น – คำคมคนดัง

การที่จะเป็นหนึ่งเดียว โดยที่หาใครมาแทนไม่ได้ คุณต้องทำตัวเองให้ต่างจากคนอื่น
การที่จะเป็นหนึ่งเดียว โดยที่หาใครมาแทนไม่ได้ คุณต้องทำตัวเองให้ต่างจากคนอื่น
Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com