สิ่งใดก็ตามที่ความคิดของคนเราสามารถคิดค้นขึ้นและเกิดความเชื่อมั่น สิ่งนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด – คำคมคนดัง

สิ่งใดก็ตามที่ความคิดของคนเราสามารถคิดค้นขึ้นและเกิดความเชื่อมั่น สิ่งนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด
สิ่งใดก็ตามที่ความคิดของคนเราสามารถคิดค้นขึ้นและเกิดความเชื่อมั่น สิ่งนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด

Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com