“กำลังใจจากไหนก็ไม่สำคัญเท่าคนรักและคนในครอบครัวหรอก”

"กำลังใจจากไหนก็ไม่สำคัญเท่าคนรักและคนในครอบครัวหรอก"
“กำลังใจจากไหนก็ไม่สำคัญเท่าคนรักและคนในครอบครัวหรอก”

Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com