ความคิดเราเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเราส่งพลังแบบไหนออกไป เราจะได้พลังงานแบบนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นจงยิ้มง่ายๆ หัวเราะง่ายๆ แล้วเราจะมองเห็นความสุขง่ายๆอยู่รอบตัวเรานี่เอง

ความคิดเราเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเราส่งพลังแบบไหนออกไป เราจะได้พลังงานแบบนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นจงยิ้มง่ายๆ หัวเราะง่ายๆ แล้วเราจะมองเห็นความสุขง่ายๆอยู่รอบตัวเรานี่เอง
ความคิดเราเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเราส่งพลังแบบไหนออกไป เราจะได้พลังงานแบบนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นจงยิ้มง่ายๆ หัวเราะง่ายๆ แล้วเราจะมองเห็นความสุขง่ายๆอยู่รอบตัวเรานี่เอง
Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com