5 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ กับชีวิต

คำคมภาษาอังกฤษ
Nothing is worth if
you are not happy. ไม่มีสิ่งใดคุ้มค่ามากพอ
หากคุณไม่มีความสุขกับมัน
คำคมภาษาอังกฤษ
Great things never
come from comfort zones.
สิ่งดี ๆ มาพร้อมการผจญภัย
ในโลกกว้าง
คำคมภาษาอังกฤษ
It’s about the journey,
not destination.
เรื่องราวระหว่างทาง
เป็นสิ่งสําคัญกว่าปลายทาง
I don’t want a perfect life;
l want a happy life.
ฉันไม่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์
ฉันต้องการชีวิตที่มีความสุข
Dream big and dare to fail. จงฝันให้ยิ่งใหญ่ และกล้าที่จะล้มเหลวโชคดี คือ มีคนดีๆ เข้ามาในชีวิต

อ่านคำคมอื่น ๆ >> 5 คำคมคนอกหัก สำหรับคนถูกทิ้ง

สวัสดีวันพฤหัสบดี

Facebook
Twitter
Pinterest

คำคมอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บรูปสวยๆ ประจำวัน picture2you.com
picturetoyou.com